Palautuminen

Yksilöllinen rentoutusohjaus

Tavoitteena on oppia rentouttamaan itsensä tietoisesti, omien ajatusten avulla. Henkilökohtaiseen opastukseen ja harjoitteluun perustuva ohjaus opettaa rentoutumaan ja tuo avun esiintymistilanteisiin, nukahtamisvaikeuksiin ja helpottaa yleistä jännittyneisyyden tunnetta. Kesto 45 minuuttia.